naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Zwinstraat 35

Bouwbedrijf J. Van Hamme heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van drie ééngezinswoningen en twee bijgebouwen in de Zwinstraat 35. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019