naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Leenstraat 5

De heer Rik Lootens heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot regularisatie uitbreiding woning, regularisatie tuinberging, aanleggen zwembad, bouwen technische berging en overdekt terras, (regulariseren) verhardingen in de Leenstraat 5. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 augustus 2019 tot en met 18 september 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

 
Gepubliceerd op maandag 19 augustus 2019