naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Krinkeldijk 1

Jacques en Jayson Strubbe hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot functiewijziging van een beschermd monument in de Krinkeldijk 1. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 22 augustus 2019 tot en met 20 september 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

 
Gepubliceerd op woensdag 21 augustus 2019