naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Doornstraat 8

Mevrouw Francoise Christiaen heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een villa en het bouwen van een zwembad en poolhouse/tuinberging in de Doornstraat 8. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handel

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

 
Gepubliceerd op donderdag 22 augustus 2019