naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Schrammolenstraat 8

De heer Kris Vermoere en mevrouw Stephanie Canneyt hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een eengezinswoning in de Schrammolenstraat 8. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handel

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

 
Gepubliceerd op donderdag 22 augustus 2019