naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sijseelsesteenweg 21

Steven Buyck heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot herbouw van een eengezinswoning met loods na afbraak van de bestaande bebouwing in de Sijseelsesteenweg 21. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 28 augustus 2019 tot en met 26 september 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 27 augustus 2019