naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vredestraat 2

Etienne Van Massenhove heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verkavelen van een perceel in één lot voor open bebouwing in de Vredestraat 2. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 september 2019 tot en met 4 oktober 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 03 september 2019