naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Veldstraat zn

Daniël Bisschop heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verkavelen van een perceel in twee loten in de Veldstraat zn. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 september 2019 tot en met 16 oktober 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 16 september 2019