naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Preekboomstraat 4

Ria Claeys heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een woning met aparte schuur na het slopen van de bestaande woning met schuur.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 september 2019 tot en met 16 oktober 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 16 september 2019