naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Leestjesstraat 4

Joeri DOBBELAERE en Enid DE ROOS hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot renovatie, uitbreiding en herbestemming van een bestaande woning tot vakantiewoning en afbraak van een bestaande stal.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 september 2019 tot en met 19 oktober 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 19 september 2019