naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Moerkerkebrug 8A

Karel Mol heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een woning en garage.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 september 2019 tot en met 19 oktober 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op vrijdag 20 september 2019