naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Hoornstraat 18A - 18B

Gauthier Noë en Celine Vanquathem hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot bijstelling verkaveling VK 5/2017 op naam van Rita Lonneville.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 1 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 30 september 2019