naar top

Inzage gebruiksruil en ruilverkaveling A11

Het voorstel voor de herverkaveling naar aanleiding van de aanleg van de A11 is afgewerkt. Van 1 tot en met 30 oktober liggen de documenten ter inzage en is er mogelijkheid om vragen te stellen, suggesties te doen en bezwaren in te dienen.

Het Ruilcomité A11 houdt van 1 tot 30 oktober 2019 een onderzoek voor eigenaars en gebruikers van gronden. Zij vernemen deze maand wat het ruilverkavelingsproject A11 voor hen precies inhoudt. Er zijn zitdagen gepland waarop ze extra uitleg kunnen krijgen, en ze kunnen opmerkingen en bezwaren indienen. 

Het ruilverkavelingsproject A11, deels op grondgebied Knokke-Heist en deels op grondgebied Damme, mildert de effecten van de aanleg van de A11 (traject Leopoldkanaal – N49) voor de landbouwgebruikers. Gronden van gebruikers en eigenaars in de omgeving van de A11 worden zoveel mogelijk gegroepeerd aan één kant van de nieuwe snelweg en rond elke boerderij. In plaats van kleinere, versnipperde percelen krijgen de eigenaars en gebruikers via een ruiloperatie één of meer grote, goed toegankelijke percelen.

Het Ruilcomité A11 heeft het voorstel voor de ruiloperatie klaar. Alle eigenaars en gebruikers in de ruilverkaveling A11 krijgen vanaf morgen een aangetekende brief toegestuurd. Daarin vinden ze wat het voorstel van ruiloperatie voor hun gronden precies inhoudt, hoe ze vergoed worden of wat ze zullen moeten betalen.  In de periode van het onderzoek, van 1 tot en met 30 oktober,  liggen alle documenten over het voorstel van “inbreng en toedeling van gronden” ter inzage in het gemeentehuis van Knokke-Heist,AlfredVerweeplein1,8300Knokke-Heist.

Zitdagen

De belanghebbende eigenaars en (vrucht)gebruikers zijn welkom op zitdagen met medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij waar ze extra informatie over hun situatie kunnen krijgen, en waar ze opmerkingen en bezwaren kunnen indienen. Opmerkingen en bezwaren kunnen ook schriftelijk bezorgd worden aan de voorzitter van het Ruilcomité A11, p.a. Vlaamse Landmaatschappij, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge.

De zitdagen hebben plaats in zaal Molenhoek, Herenweg 11a in Westkapelle op 2, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 29, 30 oktober 2019 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur en op 10, 17 en 22 oktober 2019 van 17 tot 19 uur. De zitdagen zijn op afspraak (digitaal te maken via https://bit.ly/2LoPfHx of telefonisch op nr. 050 45 81 00).

Meer info op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

 
Gepubliceerd op woensdag 25 september 2019