naar top

Damme hangt meerjarenplan vast aan Cittaslow

Damme wil in de nabije toekomst evolueren naar een onthaaste stad. Daarom hangen het stads- en OCMW-bestuur de acties in hun meerjarenplanning 2020-2025 vast aan de criteria van het internationale keurmerk Cittaslow.

Damme wil in de zesjarige periode 83 acties uitvoeren. Zij werden onderverdeeld in zes beleidsdoelstellingen die donderdag aan de gemeenteraad werden voorgesteld. Het ruime publiek wordt vanaf eind oktober geïnformeerd. Op 19 december wordt het meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd.

 

In haar meerjarenplan beschrijven de stad en het OCMW hoe ze een kwalitatief en duurzaam antwoord willen bieden aan de actuele en toekomstige uitdagingen. De zes beleidsdoelstellingen zijn:

  1. Damme zet als verbindende partner sterk in op samenwerking.
  2. Damme is een zorgzame stad en versterkt de sociale cohesie.
  3. Damme is een gezonde stad met oog voor de ontplooiing en ontwikkeling van iedere inwoner.
  4. Damme is een landelijke en onthaaste stad met oog voor landbouw, toerisme en lokale producten.
  5. Damme is een duurzame en toegankelijke stad.
  6. Damme neemt zijn verantwoordelijkheid op vlak van milieu en energie op.

 

De verschillende actie zullen vanaf eind oktober aan het ruime publiek worden voorgesteld in de hoofdbibliotheek. Er komt ook een informatiemoment. De bevolking zal tijdens deze participatieperiode suggesties kunnen meegeven. Begin december wordt het meerjarenplan gefinaliseerd. De gemeente- en OCMW-raad zullen het op donderdag 19 december 2019 bespreken. Op 1 januari 2020 start de uitvoering.

 
Gepubliceerd op dinsdag 01 oktober 2019