naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Meibosweg 3

Jasper Vandenbohede heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 11 oktober 2019 tot en met 9 november 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 10 oktober 2019