naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Oostkerkestraat

Fluvius heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een metalen cabine en het plaatsen en exploiteren van een betreedbare elektriciteitscabine met transformator gelegen langs de Oostkerkestraat. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 16 oktober 2019