naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Eienbroekstraat 3

Frank De Craeke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot regularisatie en bestemmingswijziging van een molenbijgebouw in de Eienbroekstraat 3. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 16 oktober 2019