naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag hoek Damweg/Uudsdale

Fluvius heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een metalen cabine en het plaatsen en exploiteren van een betreedbare elektriciteitscabine met transformator gelegen hoek Damweg/Uudsdale. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 18 oktober 2019 tot en met 16 november 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 17 oktober 2019