naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Knoksebaan 4

Didier Casselman heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het herbouwen van een bijgebouw in de Knoksebaan 4. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 18 oktober 2019 tot en met 16 november 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 17 oktober 2019