naar top

Aanleg tijdelijke dam in Damse Vaart in Hoeke

Vanaf maandag 16 december start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid met de bouw van een tijdelijke gronddam in de Damse Vaart ten noorden van Hoeke. Het gaat om voorbereidende werken in het kader van de ombouw van de N49 tot autosnelweg.

De aanleg van de tijdelijke dam zal ongeveer drie maanden duren. De dam zal ongeveer 4 jaar blijven liggen en heeft als doel om grondig studiewerk te doen in voorbereiding van de bouw van de eigenlijke brug over de Damse Vaart. Vanop de dam kunnen sonderingen worden uitgevoerd om de ondergrond te onderzoeken. Aangezien de ondergrond hier van slechte kwaliteit is, moet de grond zich kunnen zetten. Het gewicht van de tijdelijke dam versnelt dit zettingsproces. Wanneer de eigenlijke brug wordt gebouwd en de parallelweg langs de N49 wordt aangelegd, zal de tijdelijke dam door de aannemer gebruikt worden als doorgangsweg. Zo moet de aannemer niet de hele tijd over het brugje van Hoeke of langs de N49 rijden.

Het jaagpad tussen Damme en Sluis zal ter hoogte van de tijdelijke dam lokaal worden aangepast. De fietsers zullen tijdens de werken in beide richtingen een omleiding moeten volgen via de Oude Heernissenstraat en de Rode-Ossenstraat tot Sluis. De lokale toegang voor bewoners en landbouwverkeer blijft behouden.

De dam zelf zal worden ingezaaid zodat er een groene berm ontstaat. De aannemer van AWV zal de berm onderhouden.

Op 28 oktober startte AWV met de afbraak van een aantal onteigende panden langs de N49. Deze werken zullen twee maanden in beslag nemen. Deze werken zullen geen hinder veroorzaken. Ook deze werken zijn ter voorbereiding van de ombouw van de N49 tot autosnelweg.

Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019