naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kanunnik Bittremieuxlaan 54

Thomas Clevers en Stefanie Verbeke hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoinng in de Kan. Bittremieuxlaan 54. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 6 november 2019 tot en met 5 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 30 oktober 2019