naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vlienderhaag 2

Dirk Claeys heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot de verandering en hernieuwing van de klasse 1 vergunning en grondwatervergunnning in de Vlienderhaag 2. De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op vrijdag 08 november 2019