naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kaleshoek 4

Marie-Claude Verhaeghe de Naeyer heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen van een bestaande schuur + functiewijziging naar woningbijgebouw in de Kaleshoek 4. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 november 2019 tot en met 18 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 18 november 2019