naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Legeweg 11

Marie Blondeel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw in de Legeweg 11. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 22 november 2019 tot en met 21 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019