naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Moerkerkebrug 14

Luc Vanpoucke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verkavelen van grond in twee loten in de Moerkerkebrug 14. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 22 november 2019 tot en met 21 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019