naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Zwinstraat 65

Peter Lameire heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een vrijstaand bijgebouw en het bouwen van een nieuw woningbijgebouw op dezelfde plaats en binnen het bestaand volume in de Zwinstraat 65. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 28 november 2019 tot en met 27 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 27 november 2019