naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Moerkerkebrug 11

Bart VAN BEYLEN heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een (zonevreemde) woning + het herbouwen van een garage in de Moerkerkebrug 11. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 28 november 2019 tot en met 27 december 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 27 november 2019