naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Zuiddijk 7

Marc Mus heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen bestaande landbouwbedrijfswoning en herbouwen op een gewijzigde plaats, het slopen van bestaande stal en herbouwen tot carport, het verbouwen van een bestaande schuur en het herbouwen van een bestaande loods in de Zuiddijk 7.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 december 2019 tot en met 2 januari 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 03 december 2019