naar top

Zo verkleinen we de afvalberg!

In oktober 2020 wijzigt de afvalinzameling in Damme. De zakken vervangen we door containers. Het aangeboden gewicht zal vanaf oktober mee de prijs bepalen.

We zijn al goed gewend om ons afval te sorteren. Papier, glas, metaal, …, alles krijgt een tweede leven na recyclage. Per inwoner van onze stad gaat jaarlijks nog 184 kilo naar de verbrandingsoven. Maar we willen nog minder afval verbranden en meer afval recycleren tot nuttige grondstoffen. Daarom staan grote veranderingen op stapel.

Vaarwel huisvuilzak

De wekelijkse ophaling van huisvuilzakken verdwijnt eind september 2020. Elke woning krijgt in plaats daarvan een grijze container voor restafval. Voor de nieuwe inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) is er een groene container.

Vanaf oktober 2020 ledigt IVBO de ene week voor de grijze container op, de andere week de groene container.

U kunt kiezen tussen containers van 40, 140, 240 of 360 liter. Elke container krijgt een chip en een adressticker. U koopt de container niet maar u betaalt per maand een klein bedrag voor het gebruik.

Voor en na elke lediging weegt de ophaalwagen van IVBO de container om het nettogewicht aan te rekenen. U betaalt voortaan een tarief per kilo afval. Het tarief voor GFT in de groene container zal aanzienlijk lager zijn dan voor afval uit de grijze container. Wie best sorteert, zal minst betalen.

TIP! Koop geen grote hoeveelheden huisvuilzakken meer aan. Na 1 oktober kunt u ze niet meer gebruiken. De stad neemt overbodige huisvuilzakken wel terug na 1 oktober 2020.

Nieuw: inzameling GFT

Vanaf oktober 2020 ledigt IVBO om de twee weken uw groene GFT-container. Het GFT gaat naar een vergistingsinstallatie. Daar wordt het verwerkt tot compost met winning van elektriciteit.

Er mag meer in de groene container dan u denkt. Ook keukenresten horen erbij. Kijk op de afvalkalender 2020 voor alle informatie. U krijgt hem binnenkort in de bus.

De aparte tweewekelijks inzameling van tuinafval voor abonnees is niet meer nodig en verdwijnt vanaf oktober 2020. IVBO zal nog altijd vier keer per jaar op afroep snoeihout ophalen. 

Geen huisvuil meer maar restafval

Vanaf 1 oktober 2020 ledigt IVBO om de twee weken uw grijze container voor restafval. Dat is het weinige afval dat u niet kwijt kan op het kringlooppark, in de glasbol, in de blauwe PMD-zak of in de GFT-container.

Informatie

U krijgt vanaf het voorjaar 2020 hierover duidelijk informatie in de bus.  

Gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019