naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sint-Pietersdijk 3

Bruno Lamote heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot uitbreiding melkvee en hernieuwen van de exploitatie in de Sint-Pietersdijk 3. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 6 december 2019 tot en met 4 januari 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 05 december 2019