naar top

Regelgeving betreffende het risico op legionella

Enkele maanden geleden werd er in de Gentse Kanaalzone een legionella-uitbraak vastgesteld. De besmettingsbron wordt gelinkt aan een koeltoren in de buurt. Geen grote grijze of witte schouwen in Damme dus hier geen risico op legionella, denkt u? Toch wel.

Koeltorens

Een koeltoren is een “toren” die dient om de warmte van een thermisch of een chemisch proces af te voeren. De koeling gebeurt door het verdampen van water waardoor warmte zeer efficiënt afgevoerd wordt. U kunt het vergelijken met het menselijk lichaam dat afkoelt door te zweten.

Koeltorens zijn niet alleen de witte of grijze schouwen nabij grote bedrijven en kerncentrales. Ze bestaan ook in veel compactere vormen, bijvoorbeeld airco’s in grote gebouwen, en ze worden ook koeltoren genoemd. En net zoals bij de grote industriële schouwen komt ook in deze kleinere installaties waterdamp met druppeltjes vrij. Hierin kunnen algemene bacteriesoorten maar ook legionellabacteriën voorkomen.

Legionella

Legionella is een bacterie die in verschillende (drink-)watersystemen voorkomt. Onder de juiste groeiomstandigheden kan deze bacterie zich vermenigvuldigen en kan ze legionellose, een (soms dodelijke) vorm van longontsteking, veroorzaken. U kunt de ziekte oplopen door de inademing van besmette druppeltjes die door verneveling in de lucht komen. De kiem groeit in water met een temperatuur tussen 20° en 50° Celcius. Ze vindt haar voedingsstoffen onder andere in de biofilm of kalkvorming (ketelsteen) die zich aan de binnenkant van leidingen en koeltorenelementen vormt, maar ook in dode leidingen of weinig gebruikte aftappunten en bij corrosie van verzinkt staal (gavalnisé).

Risico omgevingen

De overheid beschouwt publiek toegankelijke instellingen voor behandeling, verzorging en huisvesting van gevoelige personen als omgevingen met een hoog risico. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, woonzorgcentra en assistentiewoningen. Matig-risico omgevingen zijn inrichtingen die kunnen bezocht worden door meer dan 15 mensen per dag, bijvoorbeeld wellnesscentra en accommodaties voor verblijfstoerisme. Maar in principe zijn alle gebouwen waar mensen kunnen blootgesteld worden aan aerosol, door bijvoorbeeld airco’s, risico omgevingen.

Risicopunten

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft een leidraad opgesteld om exploitanten te helpen bij het detecteren en het saneren van de meest voorkomende legionella-risicopunten in sanitaire installaties. Aan de hand van de 20 fiches die op de website kunnen opgehaald worden, kunt u nagaan of u installaties met een verhoogd risico hebt. Risicopunten zijn onder andere koud waterleidingen of buffervaten in verwarmde kokers en ruimtes, waterleidingen boven radiatoren, niet afgedekte pekelvaten van waterverzachters, installaties voor warmwaterproductie op 45°C, voorraadvaten van zonneboilers, weinig of niet meer gebruikte douches of sanitaire toestellen, weinig gebruikte tappunten in technische lokalen, sanitaire expansievaten en reservepompen.

Regelgeving

Om de kans op groei en verspreiding van legionellakiemen op publiek toegankelijke plaatsen zo laag mogelijk te houden werd een wettelijk kader gecreëerd met normen en beheervoorschriften. Kort samengevat staat er in deze regelgeving dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid en een risicoanalyse en beheersplan van zijn installatie moet opstellen en uitvoeren. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij u als exploitant om uw koeltorens goed te onderhouden en op te volgen zodat ze altijd veilig gebruikt worden. Deze regelgeving staat in het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen”.

U vindt deze regelgeving op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Gepubliceerd op woensdag 04 december 2019
Koeltorens

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina