naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Nieuwstraat 6

Jean-Baptist BISSCHOP en Marie HUYS hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen van een eengezinswoning in de Nieuwstraat 6. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 27 december 2019 tot en met 25 januari 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 24 december 2019