naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sabtsweg, Ten Doelestraat, Oude Heernisstraat en Oostkerkestraat

Ruilcomité A11 heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot landinrichtingsprojecten op 11 locaties in Damme in de Sabtsweg, Ten Doelestraat, Oude Heernisstraat en Oostkerkestraat. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 30 december 2019 tot en met 28 januari 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op vrijdag 27 december 2019