naar top

Nieuwjaarsboodschap van de burgemeester

Beste inwoner van Damme
 
Vol voornemens zijn we het nieuwe jaar gestart en hebben we 2019 achter ons gelaten. We kijken weer vooruit naar nieuwe dingen die we willen doen. Onze verwachtingen zijn weer hoog. Ik wens u en uw dierbaren daarbij een goede gezondheid.
 
Nieuwjaar is ook de periode waarin we de mensen om ons heen gelukwensen. Het gaat om familie, vrienden en buren. Een goed contact met de buurt is belangrijk in deze hectische wereld. Mensen die bij elkaar wonen, kunnen elkaar ondersteunen en helpen. Dat kan materieel zijn, bijvoorbeeld door een apparaat of hulpmiddel te ontlenen voor een klusje. Maar het is ook immaterieel. Ik denk daarbij aan het delen van nuttige informatie over de gebeurtenissen, activiteiten en dienstverlening in de buurt of het traceren van een hulpvraag. Zeker in deze periode met een vergrijzende bevolking, is dit belangrijk. Maar ook jonge mensen en actieve gezinnen kunnen ondersteuning nodig hebben.
 
Met de lancering van het buurtnetwerk Hoplr in Damme willen we met moderne communicatiemiddelen het contact onder buren stimuleren. Door online met elkaar te converseren, ontstaan opnieuw fysieke ontmoetingen. Maak er gebruik van.
 
Ook de stad gaat met Hoplr aan de slag. We zullen het netwerk gebruiken om buurtgericht te communiceren en de bevolking te bevragen. Burgerparticipatie en inspraak zijn expliciet als actie opgenomen in ons zesjarig beleidsplan. Het beleid moet opnieuw dichter aansluiten bij wat er leeft in de buurten.
 
Bij de start van 2020 wens ik u dan ook een warme, gezonde buurt toe.
 
Joachim Coens
burgemeester
Gepubliceerd op donderdag 02 januari 2020