naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Zwaanstraat 57

Thomas Deneve heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het oprichten van een tuinberging in de achtertuin in de Zwaanstraat 57. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 januari 2020 tot en met 5 februari 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 06 januari 2020