naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Knoksebaan 10A

Adelin De Naeghel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een landbouwloods in de Knoksebaan 10A. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 16 januari 2020 tot en met 14 februari 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 13 januari 2020