naar top

Vernieuwde landbouwraad

Op dinsdag 10 december 2019 ging de vernieuwde Landbouwraad van Damme officieel van start.

De stedelijke Landbouwraad bestaat sinds 1989. De samenstelling loopt gelijk met een gemeentelijke legislatuur. In het voorjaar van 2019 werd daarom een oproep gelanceerd naar nieuwe leden. Een aantal oudgedienden beslisten om de fakkel door te geven. U kunt de nieuwe ledenlijst opvragen op onze stadswebsite.

Adviesraad

De Landbouwraad adviseert de stad over het stedelijke landbouwbeleid. Zij beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de landbouw in Damme. Zij kan op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging initiatieven ontplooien in het kader van haar informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking. De raad vergadert minstens twee keer per jaar. Goede afspraken maken goede vrienden. Daar horen statuten, een huishoudelijk reglement en een afsprakennota bij. Omdat de statuten dateerden van 1989 werden ze herbekeken en aangepast aan de huidige tijd. De statuten en de afsprakennota werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2019.

Eerste vergadering

De eerste vergadering van de vernieuwde raad werd op 10 december 2019 gehouden in het Broederklooster. Volgende punten werden besproken: voorzitter Georges De Leyn blijft nog even aan, maar er werd afscheid genomen van Lut Fockedey als secretaris. Zij blijft wel verder in de raad zetelen. De raad dankt Lut voor haar lange belangeloze inzet. Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd. Verder werd onder andere gesproken over de landbouwschade in 2019 en de nieuwe brede weersverzekering, het concept Boeren & Buren, hoe de thuisverkopers extra onder de aandacht van de burgers kunnen gebracht worden en de landbouwavond van 2020.

Gepubliceerd op maandag 20 januari 2020