naar top

Vertraging voor afbraak hoogspanningslijn boven Sijsele

Elia excuseert zich voor de vertraging bij de uitvoering van de laatste fases van het Stevin-project. Dat project omvat de aanleg van een nieuwe 380kV-lijn, de vervanging van een bovengrondse 150kV-lijn en de afbraak van een 150kV-lijn. De afbraak van deze laatste loopt ernstig vertraging op.

Aanvankelijk was voorzien dat het Stevin-project eind 2020 volledig zou zijn afgerond. De nieuwe 380kV-lijn is intussen in gebruik. Deze lijn komt ondergronds vanuit Koolkerke het grondgebied van Damme binnen. In Vivenkapelle wisselt de hoogspanningslijn van een ondergrondse naar het bovengrondse verbinding. 

De afbraak van de bovengrondse 150kV-lijn die van Sint-Kruis naar Moerkerke loopt, is volop bezig. Elia voorziet deze werken voor de zomer te beëindigen. 

De afbraak van de 150kV-lijn die vanuit Sint-Kruis komt en boven Sijsele naar Maldegem loopt, zal veel later plaatsvinden dan tot nu gecommuniceerd. De laatste mast van de hoogspanningslijn nabij het station Eeklo-Pokmoer moet worden vervangen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. In het station zelf, zijn ook aanpassingen nodig. Die vergen extra studiewerk. Volgens de huidige planning zou de afbraak van de lijn boven Sijsele pas in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Voor de werken effectief starten, zal de omgeving nog verder door Elia worden geïnformeerd. 

Elia heeft het stadsbestuur op de hoogte gebracht van de nieuwe planning. Meer info over het Stevin-project staat op de website van Elia

Gepubliceerd op donderdag 30 januari 2020