naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dorpsstraat 110

Labotoxico NV vertegenwoordigd door de heer Jan Cordonnier en mevrouw Anne Leenesonne heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het uitbreiden van een bestaande apotheek + orthoshop met appartement op de verdieping in de Dorpsstraat 110. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 februari 2020 tot en met 14 maart 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 13 februari 2020