naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Bargestraat 6

Nick Baele voor Nick Baele BVBA heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een loods met woning in de Bargestraat 6. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 februari 2020 tot en met 14 maart 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 13 februari 2020