naar top

Waar of niet waar? Houtkachels liggen onder vuur door de uitstoot van CO2

Regionaal Landschap Houtland zoekt vrijwilligers die bomen willen knotten in de regio. In ruil voor het werk krijgen ze het hout mee naar huis. Het Regionaal Landschap vindt moeilijker knotters omdat er twijfel is over de toekomst van de houtkachel wegens de uitstoot van CO2. Is dat laatste waar?

De Krant van West-Vlaanderen van 14 februari 2020 meldt dat het Regionaal Landschap Houtland (dat ook bij ons in Damme actief is) steeds vaker op zoek moet naar knotters, want steeds minder mensen houden zich zelf bezig met het onderhoud van hun bomen. En verder: ‘Ook komt het gebruik van de kachel onder vuur te liggen door de uitstoot van CO2. Er is enorm veel twijfel over de toekomst van de kachel. Kunnen mensen de komende jaren nog kachels plaatsen?’

De krant citeert ook de verantwoordelijke van het Regionaal Landschap Houtland: ‘Vroeg of laat zal het knotten voor gebruik in kachels moeten stoppen. Die beslissing zal ook het landschapsbeeld met knotwilgen veranderen. Als we over twintig jaar geen kachels meer mogen gebruiken, planten we beter geen knotwilgen. Die bomen groeien snel en moeten elke vijf jaar gezaagd worden. Als niemand nog dat hout moet hebben, zullen die bomen niet meer geknot worden en na twintig jaar afsterven. Dan moeten we simpelweg andere bomen voorzien.’

 

Waar of niet waar?

Er is terechte kritiek op houtkachels omdat ze veel luchtverontreiniging veroorzaken. Denk aan fijn stof, dat schadelijk is voor onze gezondheid. Vooral oudere kachels (van voor 2007) zijn een ramp.

Het artikel wijt echter de kritiek op houtkachels aan de uitstoot van CO2. Dat broeikasgas is verantwoordelijk voor de klimaatverstoring. Hout is echter een klimaatneutrale brandstof. Bij de verbranding komt alleen de CO2 vrij die de boom tijdens het groeien uit de lucht heeft opgenomen. Hout van lokale knotbomen heeft nog een voordeel: we moeten het niet vervoeren. Ook vervoer veroorzaakt CO2.

 

 

Conclusie

Er is inderdaad kritiek op houtkachels. Maar het krantenbericht is fout door de uitstoot van het broeikasgas CO2 als schuldige aan te duiden. Broeikasgassen veroorzaken klimaatopwarming. De verbranding van hout brengt inderdaad broeikasgas in de atmosfeer. Toch is hout een klimaatneutrale brandstof omdat de boom tijdens het groeien evenveel CO2 uit de lucht heeft opgenomen. Hout verbranden in kachels, vooral oudere kachels, veroorzaakt wel veel luchtverontreiniging zoals fijn stof, dat schadelijk is voor onze gezondheid.

Je kan de luchtvervuiling beperken door knothout twee jaar onder een afdak te laten drogen voor je het verbrandt en door alleen een recente houtkachel te gebruiken.  Maar echt schoon is ook een moderne houtkachel niet.

Gepubliceerd op woensdag 19 februari 2020
houtkachel

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina