naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Tarwerentestraat 1

Garage Bulcke Diederik NV heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend het exploiteren van een garagewerkplaats. De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 3 maart 2020 tot en met 2 mei 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Als gevolg van de coronacrisis wordt dit openbaar onderzoek 30 dagen geschorst.

(Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning)

Gepubliceerd op maandag 02 maart 2020