naar top

Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sijsele Oost’

Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Sijsele Oost.

In uitvoering van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Sijsele Oost”, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2020.

Dit openbaar onderzoek loopt van 13 maart 2020 tot en met 11 mei 2020.

Het ontwerp van het RUP Sijsele Oost bestaande uit het plan met de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de toelichtingsnota met adviezen, verslagen en de stedenbouwkundige voorschriften, kunt u inkijken bij de dienst grondgebiedszaken, in het administratief centrum, Vissersstraat 2A, 8340 Moerkerke iedere werkdag van 9 tot 12 uur.

Bezwaren en opmerkingen bezorgt u uiterlijk 11 mei 2020 schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, GECORO p/a Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

 

Op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, zijn openbare onderzoeken in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplanning geschorst.

Deze zullen hernomen worden na 24 april 2020.

De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.

Verdere informatie bezorgen we u later.

Gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020
Bestemmingsplan RUP Sijsele Oost

Openingsuren & contact

Omgeving (Grondgebiedszaken)

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina