naar top

Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sijsele Oost’

Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Sijsele Oost.

In uitvoering van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Sijsele Oost”, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2020.

Dit openbaar onderzoek loopt van 13 maart 2020 tot en met 11 mei 2020.

Het ontwerp van het RUP Sijsele Oost bestaande uit het plan met de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de toelichtingsnota met adviezen, verslagen en de stedenbouwkundige voorschriften, kunt u inkijken bij de dienst grondgebiedszaken, in het administratief centrum, Vissersstraat 2A, 8340 Moerkerke iedere werkdag van 9 tot 12 uur.

Bezwaren en opmerkingen bezorgt u uiterlijk 11 mei 2020 schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, GECORO p/a Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

Als gevolg van de coronacrisis werd dit openbaar onderzoek geschorst vanaf 27 maart 2020.

(Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning).

De aanvraag ligt opnieuw ter inzage van 30 april 2020 tot en met 17 juni 2020 bij de dienst Omgeving van Stad Damme op volgend adres: Administratief Centrum Stad Damme, Vissersstraat 2A in 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op 050 28 87 68 of via omgeving@damme.be.

Gepubliceerd op maandag 27 april 2020
Bestemmingsplan RUP Sijsele Oost

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina