naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Legeweg 15

Danny Parmentier en Elly Boeykens hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning + het regulariseren van bestaande garage. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 maart 2020 tot en met 11 mei 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Als gevolg van de coronacrisis wordt dit openbaar onderzoek 30 dagen geschorst.

(Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning)

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020