naar top

Proefopstelling eenrichtingsverkeer in Vissersstraat

Er komt een proefopstelling met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in de Vissersstraat tussen de Middelburgsesteenweg en de Kasteelstraat. De toegelaten richting zal zijn van de Kasteelstraat naar de Middelburgsesteenweg. De proefopstelling gaat het definitief ontwerp vooraf.

Het stadsbestuur is al geruime tijd op zoek naar een passend ontwerp voor de vernieuwing van het deel van de Vissersstraat tussen de Kasteelstraat en de Middelburgsesteenweg en het deel van de Middelburgsesteenweg tussen de Vissersstraat en de Nieuwdorpstraat.

Tijdens de infomarkt begin november uitten verschillende bewoners hun bezorgdheid over het verminderd aantal parkeerplaatsen en de toegenomen groenzones. Het stadsbestuur heeft oor voor deze opmerkingen en liet daarom een alternatief onderzoeken. Dit alternatief met eenrichtingsverkeer in het deel van de Vissersstraat wordt binnenkort in proefopstelling uitgevoerd. Voor de start van de definitieve vernieuwing van de straten in oktober 2020 zal een evaluatie plaatsvinden.

Eenrichtingsverkeer

Het eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat tussen Kasteelstraat en Middelburgsesteenweg laat toe te voldoen aan de grote behoefte aan parkeerruimte en een vlotte verkeersdoorstroming. Het autoverkeer zal enkel worden toegelaten van de Kasteelstraat naar de Middelburgsesteenweg. Fietsers kunnen de straat in beide richtingen blijven gebruiken. De zone 30 wordt behouden.

De Lijn

De Lijn bekijkt hoe ze de haltes in Moerkerke zal herschikken in functie van het eenrichtingsverkeer.

Evaluatie

Voor de start van de vernieuwing van de Vissersstraat en de Middelburgsesteenweg vanaf oktober 2020 zal een enquête worden gehouden om de nieuwe verkeerssituatie te evalueren.

Gepubliceerd op zaterdag 07 maart 2020
plan met verkeerborden eenrichtingsverkeer

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina