naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Stakendijke 1

Cedric Viaene en Laura Kerckhof hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Als gevolg van de coronacrisis wordt dit openbaar onderzoek 30 dagen geschorst.

(Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning)

Gepubliceerd op donderdag 19 maart 2020