naar top

Waarom heb ik geen recht op de Hinderpremie?

Ondernemers die hinder ondervinden van wegenwerken worden sedert 1 juli 2017 automatisch op de hoogte gebracht van hun recht op een Hinderpremie. We ontvangen regelmatig vragen van handelaars die geen recht hebben op de premie en daar niet gelukkig om zijn.

Wegenwerken en Hinderpremie

Wegenwerken voor de deur zijn voor niemand leuk, maar ze zijn een noodzakelijk kwaad. Voor handelaars en ondernemers betekent dit meestal dat hun klanten moeilijk ter plaatse geraken en dat hun omzet daalt. Daarom voorziet de Vlaamse overheid sedert 1 juli 2017 in de Hinderpremie. Het is een toelage van 2 000 euro die onder bepaalde voorwaarden automatisch aan kleine ondernemingen toegekend wordt. Als een onderneming moet sluiten vanwege werken, kan ze een beroep doen op een sluitingspremie.

Hoe werkt het

De Vlaamse Overheid koppelt de databanken van GIPOD en de KBO aan elkaar en past de voorwaarden voor de Hinderpremie toe op de resultaten. GIPOD is het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein waarin onder andere alle wegenwerken in Vlaanderen opgenomen zijn. De KBO is de Kruispuntbank van Ondernemingen waarin alle Belgische ondernemingen en hun vestigingen geregistreerd zijn. Een automatische tool maakt elke nacht een lijst met ondernemingen aan en toetst af of ze aan de voorwaarden voor de Hinderpremie voldoen.

Vereenvoudiging voor handelaars

Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen worden automatisch per brief op de hoogte gebracht. Vervolgens kunnen ze de uitbetaling van de premie aanvragen via een webapplicatie op de website van het VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De premie biedt de handelaars wat financiële ademruimte om de hinder op te vangen. Let wel: de premie moet tijdig aangevraagd worden, dus zeker voor het einde van de werken.

Het aantal ondernemingen dat op deze manier een premie krijgt, ligt een pak hoger dan in het oude systeem. In 2019 werden 4 204 premies toegekend voor in totaal 8 408 000 euro tegenover 2016 toen volgens het oude systeem 862 premies toegekend werden voor in totaal 5 046 778,68 euro.

Geen recht

Niet alle ondernemers die aan de werfzone gelegen zijn, hebben recht op de premie en dat leidt uiteraard tot teleurstellingen. We krijgen regelmatig vragen van ondernemers die geen premie krijgen, ook al ondervinden ze last van werken in hun buurt. De reden is altijd dat ze niet aan al de voorwaarden voldoen. Deze zijn wettelijk bepaald en houden rekening met diverse aspecten van de onderneming: aantal werknemers, openingsuren, rechtsvorm, rechtstoestand, activiteiten zoals vermeld in de KBO. Ook de aard van de hinder speelt een rol: afsluiting van de rijbaan, duur van de werken, grootte van de werfzone.

U moet echt aan al de voorwaarden voldoen om recht te hebben op de premie. Meestal is één niet passende voorwaarde voldoende om de Hinderpremie niet te krijgen. Wie bijvoorbeeld op de hoek van een werfzone gelegen is en het adres van de onderneming in de andere straat heeft, heeft meestal geen recht op de premie. Ook al ondervindt men hinder omdat het verkeer omgeleid wordt en niet meer langs de zaak kan passeren. Er wordt immers rekening gehouden met de werfzone en niet met de hinderzone.

Toch aanvragen

Wanneer u denkt dat u toch recht hebt op de premie kunt u een e-mail sturen naar het VLAIO. Deze e-mail moet minstens informatie bevatten over uw onderneming (KBO-nummer, NACE-codes, …), uw vestiging (adres, …), de werken (straat, duur, …) en de stappen die u al ondernam.

Info

U vindt meer informatie over de Hinderpremie en de voorwaarden waaraan u moet voldoen op de website van het VLAIO.

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020
Hinderpremie

Openingsuren & contact

Dienst Socio-economische Zaken

adres
Vissersstraat 2a8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 55
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina