naar top

Maatregelen WZC De STEK naar aanleiding van Corona Covid-19

Dit is een overzicht van de maatregelen die WZC De STEK neemt ter preventie van een uitbraak van het Corona Covid-19-virus.

De overheid heeft de Vlaamse woonzorgcentra strenge maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus in de WZC zo veel mogelijk te beperken. De ouderen die er verblijven zijn namelijk zeer kwetsbaar om het virus op te lopen en een ernstiger of zelfs dodelijk verloop van de ziekte te kennen.

Toegang

Een totaal bezoekersverbod t.e.m. 19 april 2020

Er wordt een uitzondering voorzien voor bewoners in een palliatieve zorgsituatie (die daardoor de zorgflat niet meer verlaten).

Wel toegang

Mantelzorgers die zich tijdelijk willen opgeven als vrijwilliger om zich in te zetten voor onze bewoners, kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met het woonzorgcentrum.

Toegang aan De STEK wordt verleend aan medewerkers, geregistreerde vrijwilligers en externe hulpverleners zoals huisartsen en kinesisten.

Vooraleer toegang te verkrijgen tot het woonzorgcentrum dienen deze personen zich verplicht te registreren aan het onthaal en wordt voorafgaand elk bezoek de temperatuur gecontroleerd. Ook verplichte handontsmetting bij het binnen- en buitengaan van het WZC en na contact met bewoners is verplicht.

Alle personen die ziektesymptomen vertonen, verhoogde temperatuur of koorts hebben of personen die recent in een risicogebied verbleven worden de toegang tot het WZC verboden.

De cafetaria wordt gesloten voor bezoekers en vrijwilligers t.e.m. 19 april 2020

Gemeenschappelijke activiteiten met externen worden geschrapt t.e.m. 19 april 2020

De overheden roepen op om uit de buurt van oudere en verzwakte personen te blijven, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Deze boodschap geldt niet alleen voor de woonzorgcentra maar voor de hele samenleving. 

Veel gestelde vragen (FAQ)

Mag ik mijn familielid of kennis komen bezoeken ?

Nee, het Agentschap Zorg & Gezondheid verbiedt bezoek aan bewoners in het woonzorgcentrum. Er wordt enkel uitzondering gemaakt voor palliatieve situaties. Dit wordt beslist door directie en coördinerende en raadgevende arts.

Mag de bewoner mee naar huis, naar familie, naar een feest of evenement buiten het woonzorgcentrum?

Met de opgelegde richtlijnen proberen we het COVID-19 virus buiten ons woonzorgcentrum te houden. Als we bewoners naar buiten laten gaan, hebben onze andere maatregelen weinig zin. Bewoners blijven in het woonzorgcentrum. Voor belangrijke medische consultaties kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Ik kom geregeld een handje helpen in het woonzorgcentrum, mag dat nog?

Vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken in het woonzorgcentrum uitvoeren zijn zeker welkom. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven die uitgevoerd worden bij meerdere bewoners. De helpende handen zijn niet in een risico gebied geweest afgelopen 7 dagen en hebben geen ziektesymptomen passend bij COVID-19: koorts en hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn.

Bij aankomst wordt uw temperatuur gemeten

Wat met de was van mijn familie?

Als de familie de was doet, kan de was afgehaald worden aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Het onthaal is bemand tussen 10 en 18 uur. Het is handig als we vooraf weten wanneer u de was komt halen. We proberen de was klaar te zetten. Propere was kan ook afgezet worden aan het onthaal.

Algemene info

Meer info over Corona Covid-19 staat op deze website.

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020