naar top

Stopzetting verkoop bedrijfsafvalzakken

Afvalverwerker IVBO haalt in Damme het huisvuil en het daarmee gelijk gesteld bedrijfsafval op. Met huisvuil gelijk gesteld bedrijfsafval mag worden aangeboden in reglementaire groene zakken met de opdruk IVBO Damme en in gele restafvalzakken.

Stopzetting verkoop

Er kunnen geen groene bedrijfsafvalzakken meer aangekocht worden. Deze stopzetting is definitief omdat de stad vanaf oktober 2020 vaarwel zegt aan de afvalzakken. We stappen over naar containers.

Gebruik restafvalzakken

Bedrijven die een tekort hebben aan bedrijfsafvalzakken om de periode tot september 2020 te overbruggen, kunnen gebruik maken van de gele restafvalzakken die in principe bedoeld zijn voor de gezinnen. Voor de gele zakken worden geen facturen afgeleverd. We raden iedereen aan om niet meer gele zakken te kopen dan nodig om de periode tot eind september 2020 te overbruggen.

Aankopen restafvalzakken

Bedrijfsafval aanbieden tegen factuur

Ondernemers en organisaties die een factuur wensen te ontvangen voor het afhalen van hun bedrijfsafval, kunnen hiervoor een overeenkomst afsluiten met een private afvalverwerker of IVBO. 

Gepubliceerd op donderdag 19 maart 2020