naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Doornstraat 16

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot slopen metalen cabine en plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine + rooien boom in de Doonstraat 16. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 04 mei 2020